startup

Mám nápad na startup

Jak ověřit, zda můj nápad má šanci na úspěch?

Máte nápad na startup a stojíte před otázkou, zda má váš nápad šanci na úspěch? Není to zcela jednoduché, ale existuje několik velice funkčních možností, které vám pomohou rozhodnout, zda stojí za to váš nápad uskutečnit.

šipka dole

Jak ověřit, že můj nápad má šanci na úspěch?

Jedním z prvních kroků k úspěšnému spouštění startupu je Minimal Viable Product = Prototyp. MVP je takový produkt, který obsahuje v sobě minimální počet funkci, které umožní testovat jeho relevance na skupině prvních uživatelů a dostát od nich recenze. Pomůže určit cílovou skupinu produktu a dozvědět se o její očekávání a preferencí.

mám nápad na startup

Existuji různé způsoby, jak zjistit smysluplnost nápadu. Tady najdete ty nejefektivnější

šipka dole
1

Lean metoda (dle Erica Riese “The lean startup”)

Ještě před vytvořením minimální verze produktu (MVP), Eric Ries radí vytvořit jednoduchou landing page, na kterou povedou odkazy z reklamních inzerátů. Na stránce by měl být stručný popis výrobku a tlačítko "koupit". Můžete udělat několik různých stránek, které se budou lišit cenou a obsahem. Po získání statistik již můžeme začít vyvíjet prototyp. Tento princip Ries nazývá: "Na začátku se zeptej - pak to udělej." The Validation Board - je neplacený produkt, který je důležitou součástí úspěšného startup nápadu.

Lean startup
šipka dole
Disney test
2

Disney test

Walt Disney používal svůj postup pří testování nápadů, který se nazýval Imagineering (imagination + engineering). Tím Walt Disney měl na mysli převod fantazie do něčeho realistického a možného. Práce na nápadu je třeba zvážit ze tří různých úhlů pohledu: snílka, realisty a kritika.
1. Snílek je plný různých nápadů, obrazů, myšlenek a přitom nenarazí na žádné překážky. V této fázi neexistuje žádná cenzura, nic se nepovažuje za příliš absurdní nebo hloupé, v tomto kroku je všechno možné. Můžete se sami sebe zeptat: "Kdybych měl kouzelnou hůlku, co bych dělal?"
2. Na druhou stranu realista transformuje nápady snílků na něco praktického a pravděpodobného. Zajímá ho, jak může něco přinutit, aby to fungovalo, co je hlavní úlohou, jaký je význam úlohy, apod.
3. Kritik kouká na nápad z hlediska jeho nedostatků. Ptá se na otázky: "Co si ve skutečnosti o tom myslím? Je to opravdu nejlepší varianta ze všech možných? Co mohu udělat pro její zlepšení?"

šipka dole
3

Test první míle

Scott Anthony, zakladatel společnosti Innosight, ve své knize “The First Mile” píše o tom, jak jeho společnost obvykle kontroluje sílu myšlenky.
Za prvé je třeba provést důkladnou analýzu toho, co již bylo vytvořeno v této oblasti, nastudovat zkušenosti konkurentů, zkontrolovat patentové přihlášky.
Poté je třeba uspořádat myšlenkový experiment, zodpovědět na další otázky:

  • Jak bude svět vypadat v případě, že myšlenka bude úspěšná?
  • Co se ve světě změní?
  • Které společnosti budou naší konkurencí?
  • Jaké můžeme mít problémy?
  • Co budeme například dělat, když náš vývojář odejde?

Třetím krokem je nutné určit, jaká je velikost potenciálních zákazníků budoucího výrobku, kolik bude produkt stát, jak často se bude kupovat, jak dlouho trvá dosáhnout rentability. Dalším krokem je získat nějaký důkaz, že spotřebitelé potřebují váš produkt. To může být "coffee-test", když poprosíte své přátele, aby Vám upřímně řekli, co si o tom myslí a Vy jim na oplátku zaplatíte kávu. Nebo můžete udělat průzkum potenciálních zákazníků pomocí nějaké výzkumné platformy.

Test první míle
šipka dole
vteřinový test
4

Vteřinový test

Je třeba si položit otázku: Je tento nápad vzduch, lék nebo klenot pro potenciální zákazníky?

Vzduch má vztah k výrobkům, které jsou nedílnou součástí života, jako je jídlo, oblečení apod. Tyto potřeby mohou mít jak jednotlivci, tak i organizace. Obecně lze říci, že je to něco, bez čeho nedokážou normálně fungovat. Lék je to, co nás zachrání před bolestí a udělá život snadnější, i když nesouvisí bezprostředně s přežitím. Například káva - život bez ní je možný, ale není tak příjemný. Pojem "klenot" se vztahuje k výrobkům a službám, které mohou být považovány za luxus, přebytek. Například, dezerty, filmy, videohry a jiné potěšení spojené s dovolenou. Autor dané metody říká, že opravdu dobrý nápad startupu musí splňovat všechny tři požadavky. Nejdůležitější v tomto testu je být upřímný sám k sobě a rychle uznat, že Váš nápad nesplňuje jeden nebo více z těchto požadavků.

šipka dole
5

Způsob Edisona

Thomas Edison zanechal po sobě 1093 patentů, mezi které patří žárovka, psací stroj, fonograf, baterie a snímací přístroj. Taky po sobě nechal 3500 zápisníků, ve kterých poznamenal všechno, co ho napadlo. Výzkumníci se snažili pochopit Edisonovou produktivitu a dokázali identifikovat několik jeho pravidel. První pravidlo Edisona je množství. Edison si vytvořil pravidlo, že musí během 10 dní vytvořit jeden malý vynález a během půl roku jeden velký. Představte si, že by vás poprosili vymyslet alternativní způsoby využití cihly, napadne Vás 5-6 způsobů a teď si představte, že by Vás poprosili vymyslet 40 způsobů využití cihly. Díky takovým úkolům začíná mozek fungovat jiným způsobem.
Další princip spočívá v tom, že neexistuje takový pojem, jako nepovedený experiment, podle představ Edisona všechny ty “pokusy a chyby” jsou způsobem, jak získat dobré zkušenosti. První nápady jsou vždy slabší než další, protože na začátku člověk myslí svým obvyklým způsobem a to zdržuje jeho fantazii.
Třetí princip je nikdy se nezastavovat, je třeba pořád zdokonalovat své nápady a experimentovat s jejich použitím v jiných oblastech.Když máte nápad na startup, který se Vám zdá jako dobrý, nikdy se nezastavujte a zdokonalujte ho.

způsob Edisona
šipka dole
přejít na web iQuest
šipka vlevo

Přejít na web iQuestu

Pomůžeme vám s dobrým začátkem

jak vybrat dodavatele software

Jak vybrat dodavatele?

Stěžejním krokem v procesu vývoje aplikace je výběr správného dodavatele

šipka vpravo